geilo

Om Geilo Booking

Geilo Booking driftes av selskapet Geilogruppen Booking AS som ble stiftet 2018 for å være en distribusjonskanal for reiselivsprodukter i Hol Kommune og tilstøtende områder på vegne av overnattings-, transport- og aktivitetsbedrifter. Hensikten er at destinasjonens felles publikum skal kunne skreddersy òg – på ett sted – bestille sitt opphold, samt betale alt i én handlekurv. Bookingsystemet er plassert på www.geilobooking.no. Dermed har Geilogruppen Booking AS ansvar for å videreformidle kundens bestilling til en eller flere leverandører, som igjen er ansvarlig for gjennomføring/leveranse av bestilt produkt. Bestillingen kan gjelde booking av overnatting, aktivitet, transport, eller kjøp av andre produkter og tjenester presentert på bookingsidene. Bestillingen kan også gjelde for en kombinasjon av flere produkter og tjenester.