Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder Merkantilbygg AS og Geilogruppen Booking AS ("Bedriften") sin behandling av personopplysninger om sine kunder. Bedriften behandler personopplysninger om sine gjester for å tilby sine tjenester. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, blant annet om hvordan Bedriften behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger oppgitt av deg eller samlet inn av Bedriften ved utførelsen av sine tjenester. Bedriften er underlagt norsk lov, og vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

 1. BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger. Bedriften er behandlingsansvarlig for personopplysninger du oppgir når du registrerer deg på Bedriftens nettside www.geilobooking.no ("Nettsiden") eller booker produkter og tjenester via Geilo Booking.

Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige:

Geilogruppen Booking AS

Bakkestølvegen 81

3580 Geilo

Telefonnummer: 32087200

Epostadresse: [email protected]

 1. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES OM DEG

Dersom du inngår avtale om kjøp av tjenester og produkt, vil Bedriften behandle personopplysninger om deg. Informasjonen som samles inn av Bedriften kan deles inn i følgende kategorier:

 1. Personopplysninger; dvs. opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, som fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato, stilling/tittel, kredittkortopplysninger eller annen finansiell informasjon, bostedsadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, logg over bruk av brukerprofil samt annonser.
   
 2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Nettsiden; dvs. informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (se nærmere under punkt 3) og ved bruk av analyseverktøy som Google Analytics. Eksempler på informasjon som kan samles inn er hvilken nettleser du benytter, hvilket tredjepartsnettsted som koblet deg til Nettsiden, søkeordene du taster inn på Nettsiden, de spesifikke sidene du besøker på Nettsiden, og hvor lenge du besøker Nettsiden av gangen. 
   
 3. IP-adressen din (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din; Hotellet kan også lagre IP-adressen din og annen informasjon om datamaskinen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt Nettsiden). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker Nettsiden, deretter blir den enten slettet eller anonymisert.
 1. INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

Bedriften bruker informasjonskapsler, såkalte cookies, og annen sporingsteknologi ("Informasjonskapsler") for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere Nettsiden. Som besøkende på Nettsiden vil du som hovedregel forbli anonym, men vær oppmerksom på at du kan bli verifisert. Videre kan lokasjonsdata lagres for å optimalisere Nettsiden. Lokasjonsdata sammenkobles aldri med brukerdata.

Du kan innstille nettleseren din til å oppdage og fjerne informasjonskapsler. Ved å benytte hjelpefunksjonen i nettleseren din kan du konfigurere nettleseren din til å forhindre bruk av informasjonskapsler, og slette eksisterende informasjonskapsler. Du kan også lære hvordan du blokkerer nye informasjonskapsler på nettleseren din, og hvordan du kan få varsel om nye informasjonskapsler. Hvis du ikke velger å godta Informasjonskapsler, risikerer du at du ikke får tilgang til alle funksjonene på Nettsiden.

 1. HVOR HENTES PERSONOPPLYSNINGENE DINE FRA?

Personopplysninger samles inn gjennom din bruk av Nettsiden, eller ved at du oppgir informasjon til Bedriften i forbindelse med booking av de ulike produktene.

 1. HVA BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

Bedriften bruker personopplysningene du oppgir eller som samles inn av Bedriften gjennom din bruk av Nettsiden, til følgende formål:

 1. for å oppfylle en avtale med deg, dvs. for at Bedriftens leverandører skal levere bestilte tjenester og produkter;
 2. for å gjøre det mulig for deg å inngå avtale om å bestille produkter direkte fra Nettsiden;
 3. for å forbedre tjenestene Bedriften tilbyr, innholdet på Nettsiden og andre relevante plattformer, for eksempel vel å innhente og behandle personopplysninger for interne statistikkformål, samt administrasjon og markedsføring av Bedriften. Dette innebærer å identifisere generelle bruksmønstre for at Bedriften skal kunne forbedre sine tjenester og Nettsiden;
 4. for å besvare dine spørsmål og henvendelser;
 5. for å varsle deg om nye og andre tjenester fra Bedriften;
 6. for å varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen;
 7. for undersøkelser av og forebygging og beskyttelse mot overtredelser av personvernerklæringen, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres juridiske rettigheter;
 8. for å overholde gjeldende lover og regelverk;
 9. til alle andre formål, som enten er beskrevet i denne personvernerklæringen, er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt.
 1. SAMTYKKE OG ANNET RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Bedriftens behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt på forespørsel av Bedriften, eller ved at du frivillig oppgir informasjon når du booker et opphold på Nettsiden eller andre på relevante plattformer for Bedriften.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å sende en e-post til Bedriften, eller ved å slette din medlemsprofil på Nettsiden (se punkt 10). Vær oppmerksom på at bestemte tjenester Bedriften tilbyr på Nettsiden, slik som booking og nyhetsbrev, avhenger av at Bedriften behandler bestemte typer av informasjon om brukeren, og at tilbaketrekking av samtykke kan medføre at brukeren ikke kan benytte bestilte produkt eller motta nyhetsbrev.

Annet rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger kan være slik behandling som er nødvendig for at Bedriften skal kunne overholde gjeldende lover og regelverk, slik som bokføringslovens krav til oppbevaring av særlige former for dokumentasjon. 

Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at Bedriften skal kunne oppfylle de ovennevnte formål.

 1. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Bedriften vil utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som leverer de avtalte tjenester og produkter. (I tillegg kan Bedriften for eksempel bruke leverandører for hosting av Nettsiden, eller for å tilrettelegge for kontakt med kunder per e-post eller SMS, for betalingsformidling etc.). Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for, og for å utføre sine oppgaver. Forholdet til slike leverandører og underleverandører vil reguleres gjennom en databehandleravtale med Bedriften.

Bedriften vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre Bedriften er pålagt å gjøre dette etter lov eller bindende rettsavgjørelse.

 1. SIKKERHET FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Bedriften tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre at tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til personopplysninger Bedriften er ansvarlig for. 

 1. LINKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Nettsiden kan inneholde linker til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir anvisning på hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Dersom du oppgir personopplysningene dine til slike nettsteder, vil dette reguleres av nettstedets personvernerklæring. Bedriften er ikke ansvarlig for slike tredjepartsnettsteder, hvordan de driftes, og hvordan de behandler dine personopplysninger. Hotellet anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

 1. DINE RETTIGHETER

Du har rett til innsyn i personopplysningene Bedriften behandler om deg. Dersom du har registrert en profil på Nettsiden, kan du enkelt logge inn på profilen din på Nettsiden og endre uriktige personopplysninger som er lagret der, eller slette profilen din.

Du har rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Hotellets berettigede interesser. Bedriften kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg. 

Ta kontakt med Bedriften ved å benytte kontaktinformasjonen angitt i punkt 1 dersom du ønsker å utøve dine rett til å:

 1. motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg;
 2. endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine;
 3. kreve at personopplysninger slettes;
 4. ikke lenger motta e-post fra Bedriften, som nyhetsbrev og lignende;
 5. trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling, bruk eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart;
 6. motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Bedriften.

Dersom du mener at Bedriftens behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 1. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Bedriften kan fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Bedriftens personvernerklæring vil enhver tid være tilgjengelig på Nettsiden, og vil gå foran tidligere versjoner av personvernerklæringen ved motstrid. Bedriften vil varsle deg dersom det gjøres endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke. 

Ved å bruke Bedriftens tjenester godtar du elektronisk underretning og publisering av denne personvernerklæringen på Nettsiden, og du samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på Nettsiden er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.